มหกรรมคุณภาพ59

ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมคุณภาพ รพ.นาโพธิ์ ประจำปี 2559 ครับ

เกณฑ์ให้คะแนนและมาตรฐานฟอร์ม การเขียนตามนี้เลยนะครับ

1.เกณฑ์ให้คะแนน

2.มาตรฐานฟอร์มการเขียน เรื่องเล่า, CQI, นวัตกรรม

ตัวอย่าง นวัตกรรม, งานพัฒนาคุณภาพ และ เรื่องเล่าครับ…

ตัวอย่าง นวัตกรรม (เกมส์ asthma no idea)

ตัวอย่าง พัฒนาคุณภาพ (การพัฒนาระบบบริหารจัดการ วัสดุสิ้นเปลือง)

ตัวอย่าง เรื่องเล่า อยู่ในใจเสมอ

 

งานวิจัย รพ.สต. ละ 1 เรื่อง(อย่างน้อย)

ส่วนโรงพยาบาล ขอ 5 กลุ่มงานเป้าหมาย อย่างน้อย กลุ่มงานละ 1เรื่อง (อย่างน้อย)

  1. แพทย์ ทันตกรรม และ เภสัช
  2. Lab. x-ray  และ กายภาพ
  3. แผนไทย, โภชนาการ และ บริหารทั่วไป
  4. งานเวช และ สุขาภิบาล
  5. กลุ่มการพยาบาล

ให้นำเสนอเป็น power point  และส่ง ฟอร์มวิจัย แบบ 3 แผ่นดังตัวอย่างในแบบที่ 1 ครับ

ตัวอย่าง นำเสนอ R2R (ฟิล์มหาย)

1.FORM_conclusion(แบบ 3 หน้า)

ตัวอย่าง ฟิล์มหาย(51-56)นาโพธิ์ (3หน้า.)

เพื่อการเตรียมพร้อมที่ดี กรุณาเตรียบแบบ 12-15 หน้า ไว้รอครับหากส่งประกวดภายนอกต่อไป

2.FORM_ARTICLE(แบบ 12-15 หน้า)

ตัวอย่าง ฟิล์มหาย(51-56)นาโพธิ์ (แบบ 12-15 หน้า)

 

หมดเขต 31 มกราคม 2559 เวลา 24.00 น.ครับ

20150224_142425 20150225_163231

ภาพแสดงการประกวดผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ ปี 2558

 

Leave a comment