ผู้บริหาร

ผอ1

นพ.เวฬุวัน อินทอง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

 

ข้อมูลส่วนตัว


หัวหน้าส่วนราชการ

 ผลงาน


หัวหน้าส่วนราชการ

 ติดต่อ

103 หมู่ 8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230


โทร.044-629-327 ต่อ 105
ทำเนียบ