Nogift Policy

กระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว
ในทุกโอกาส ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อออนไลน์ หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

1000 LOGO No gift(1) ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่

Nogift

Leave a comment