อนุโมทนาบุญกับ คุณแม่สมจิตร สร้อยสวัสดิ์,คุณพิชัย ทองดอนง้าว ผู้บริจาคทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์เป็นเงิน 1 แสนบาท

กราบขอบพระคุณ ครอบครัว คุณแม่สมจิตร สร้อยสวัสดิ์,คุณพิชัย ทองดอนง้าว
บริจาคเงิน  100,000 บาท ให้ รพ.นาโพธิ์ เพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล
ค้าขายเจริญรุ่งเรือง พรั่งพร้อมด้วยผองญาติและกัลยาณมิตร สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ตลอดไปเทอญ..ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรู้ข่าวอันเป็นกุศลนี้ จงอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันด้วยเทอญ… … สาธุ..สาธุ..สาธุ…

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code