ข้อมูลด้านพลังงานของ รพ.นาโพธิ์

การใช้ไฟฟ้า

การใช้น้ำมัน