อนุโมทนาบุญกับ พ่อบุญมา​ คำสีวงษา และลูกหลาน บริจาคสิ่งของพร้อมด้วยปัจจัย

วันที่ 11 กันยายน 2561 ทางตัวแทนโรงพยาบาลนาโพธิ์ รับมอบสิ่งของบริจาคและปัจจัยเงินสด

จากลูกหลาน ของคุณพ่อบุญมา คำสีวงษา

ดังรายการต่อไปนี้

  1. เงินสดจำนวน 1,000 บ.
  2.  พัดลม 1 ตัว
  3. หมอนขิด8 ใบ
  4. รถเข็นนั่ง 1 คัน
  5. ไม้เท้า 1 คู่
  6. walker 1 อัน
  7. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 1 ห่อใหญ่

เพื่อเป็นการกุศลให้กับทางโรงพยาบาชาวโรงพยาบาลนาโพธิ์และพี่น้องนาโพธิ์ ขออนุโมทนาบุญกับกุศลจิต ของท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย และด้วยบุญอันนี้จงให้ท่านและครอบครัวตลอดทั้งญาติพี่น้อง จงเป็นผู้มีจิตใจแจ่มใส ไม่เร้าร้อนจากภัยในวัฎสงสาร ขอให้ได้ซึ่งสมบัติอันปราถนา และสิ่งบันเทิงใจด้วยเทอญ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code