อนุโมทนากับ คุณสยุมพร เจริญเนตร บริจาคเงิน จำนวน 5,000 พันบาท ให้กับโรงพยาบาลนาโพธิ์

ในช่วงเช้าวันที่ 31 กรกรฎาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการ พญ.ใจทิพย์  เชื่อมไธสง พร้อมด้วยตัวแทนหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน 5,000 บ. จากนางสาวสยุมพร  เจริญเนตร และคณะ ณ บริเวณตึกผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลนาโพธิ์

 

ในนามตัวแทนชาวโรงพยาบาลนาโพธิ์ทุกคน ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล มา ณ ที่นี้ด้วย ขอให้ท่านและครอบครัวและบริวารจงเป็นผู้ไม่มีภัย อยู่เป็นสุขทุกมื่อ พร้อมพรั่งด้วย อายุ  วรรณะ  สุขะ พละ อันบริบูรณ์ ตลอดทิวาราตรี เทอญ

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code