คุณ KAZUO KUROKAWA , สิงหรา KUROKAWA, อาณัฐชัย นัยเนตร, ด.ช.ประพัฒฐนพงษ์ นัยเนตร บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.นาโพธิ์ มูลค่า 18,500 บ.

           เมื่อวัน 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.  รพ.นาโพธิ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการ พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง  ได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เครื่อง SUCTION จำนวน 2 เครืื่อง มูลค่า 18,500 บ. จากผู้มีจิตศรัทธา ดังรายนามต่อไปนี้

คุณ KAZUO KUROKAWA ,
สิงหรา KUROKAWA,
อาณัฐชัย นัยเนตร,
ด.ช.ประพัฒฐนพงษ์ นัยเนตร

ในนามโรงพยาบาลนาโพธิ์นำโดยท่านผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานทุกคน  ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคทุกๆท่านในกุศลจิตครั้งนี้ด้วย ขอท่านทั้งหลายและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญสืบไป

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code