อนุโมทนาบุญกับ คุณยายสมจิต เวศสุวรรณ์ พร้อมลูกหลานร้านเวศสุวรรณ์พานิช และครอบครัวเหล็งประเสริฐ บริจาคเงิน 250,000 บ.

วันที่8 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.
พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์
พร้อมด้วย นส.พิสมัย ปุงไธสง หัวหน้าพยาบาล
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.นาโพธิ์

548175

รับบริจาคเงิน
ขออนุโมทนาบุญ และกราบขอบพระคุณ ท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล
บริจาคเงินสดให้โรงพยาบาลนาโพธิ์ เป็นเงินสดจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ประกอบด้วย
ครอบครัวคุณยายสมจิต เวศสุวรรณ์ และลูกหลาน ” ร้านเวศสุวรรณ์พานิช” บริจาคเงินสด 50,000 บาท และครอบครัว ” เหล็งประเสร็ฐ ” บริจาคเงินสด200,000 บาท

548182

เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ รพ.นาโพธิ์ ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ค้าขายเจริญรุ่งเรือง พรั่งพร้อมด้วยผองญาติและกัลยาณมิตร สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไปเทอญ..ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรู้ข่าวอันเป็นกุศลนี้ จงอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันด้วยเทอญ… … สาธุ..สาธุ..สาธุ

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code