ขอปรบมือรัวๆให้ชมรมรักษ์สุขภาพ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ขอปรบมือรัวๆให้ชมรมรักษ์สุขภาพ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
นำโดย คุณลำดวน รูไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าตึก NCD รพ.นาโพธิ์ / คุณรวีวรรณ ปะทิเก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยใน รพ.นาโพธิ์ / คุณดวงเดือน  นามไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.นาโพธิ์
เป็นชมรมที่เข้มแข็ง ตั้งใจ เอาจริงเอาจัง ผู้นำเสียสละ สมาชิกน่ารักมากๆ
ทำต่อเนื่องจริงจังไม่มีหยุด

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code