ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน

ประกาศ จากโรงพยาบาลนาโพธิ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี่ ถึง วันที่ 18 ธ.ค. 2560 วันและเวลาราชการนะคะ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code