การเก็บตัวอย่างไวรัส MERS-Cov โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การเก็บตัวอย่างไวรัส MERS-Cov

โรคเมอร์ส ไวรัสร้าย หายนะ ของโลก

 

ตอนที่ 1 การเก็บตัวอย่างของโรค

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์โรค

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code