ผลงานนำเสนอสู่ภายนอก

ผลงนนำเสนอสู่ภายนอก

บ่อบำบัด(90x195cm) copy ฟิล์มเสีย(90x195cm) copy หลอดเลือดสมอง(90x195cm) copy

คลินิกไตวายเรื้อรัง

เกมส์ Asthma on idea

การดูแลผู้ป่วย MI

ศึกษาย้อมสีสไลด์เลือด

การดูแลผู้ป่วย Asthma

 

เวขภัณ์ยา 90x200 ใหม่   วงจรไต 80x180 cm1

พี่ซิม Hacc kkr 59 (182x92 cm) copy  คมมี่ Hacc kkr 59 (182x92 cm) copy

5A2M90x120cm (Asthma for fun) 90x120cm

ÀÒ¾¹Ôè§ 1

 

ผลงานปี 2559

 

 

Asthma for fun DM Dose Energy train

ผลงานปี 2560

ÀÒ¾¹Ôè§ 1 CKDÀÒ¾¹Ôè§ 1 ÀÒ¾¹Ôè§ 1 ÀÒ¾¹Ôè§ 1 ÀÒ¾¹Ôè§ 1 nurse peak

 

ผลงานปี 2561

ผลงานปี 2562

ENV ER psy xray1

 

 

…ขอบคุณครับ…

Qulity1 copy

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code