ความรู้เกี่ยวกับงานคุณภาพ

website ที่เกี่ยวข้อง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1.ศัพท์ HA

2.HA Concept

3.Intro HA 2013

4.Manual for Hospital

5.เพิ่มคุณค่าให้กับกิจกรรมทบทวน

6.Service Profile ผังมาตรฐาน ปี 57

…ขอบคุณครับ…

Qulity HA 1

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code