Placeholder image
Placeholder image

ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน |โรงพยาบาลนาโพธิ์

เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้บริหาร เพื่อรับทราบต่อไป ขอขอบคุณ

หมายเหตุ: ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโรงพยาบาลเท่านั้น

***ระบบรันได้ดีบน Google Chome ,Firefox และInternet Explorer (10+)

Verify Code : 9 * 10 =