ชื่อกลุ่ม เดือน /ปี จำนวน/คน(รวม 131 คน)
ข้าราชการ ก.พ 2558 53
ลูกจ้างประจำ ก.พ 2558 10
พนักงานราชการ ก.พ 2558 2
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ก.พ 2558 61
ลูกจ้างชั่วคราว ก.พ 2558 5